Oferta

ROBIMART Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania dróg, ulic, lotnisk i lądowisk.

Firma realizuje dokumentacje projektowe w każdym stadium poczynając od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze. 
Wykonuje kompleksowe opracowania dróg, ulic, lotnisk i lądowisk wraz z projektami wszystkimi branż towarzyszących.
ROBIMART Sp. z o.o. opracowuje zarówno projekty stałej organizacji ruchu, jak i projekty organizacji ruchu na czas budowy.
Przygotowuje materiały przetargowe, takie jak kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne, na podstawie których Inwestor może w sposób właściwy przeprowadzić postępowanie wyłaniające Wykonawcę robót dla danej inwestycji.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • Dróg publicznych, dróg wewnetrznych
 • Lotnisk, lądowisk
 • Placów, parkingów

Projekty branż towarzyszących

 • Sanitarnej
 • Elektrycznej
 • Telekomunikacyjnej
 • Inżynieryjnej

Projekty organizacji ruchu

 • Stałej
 • Na czas budowy

Materiały przetargowe

 • Przedmiarów
 • Kosztorysów inwestorskich
 • Kosztorysów ofertowych
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

ROBIMART w liczbach

0 Zrealizowanych projektów
0 Zadowolonych klientów
0 Kilometrów nowych dróg