Centra logistyczne i place manewrowe

 Współpracując z pracowniami architektonicznymi zaprojektowaliśmy układy komunikacyjne centr logistycznych dla:
 • Firmy Logis w Rawie Mazowieckiej
 • Firmy Apollo Electronics
 • Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
 • GlaxsoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 • Weyerhauser Poland Sp. z o.o. 
 • Frito Lay Sp. z o.o.
 • Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o.o.
 • InterHealth Canada Limited
 • Pasta Food Company Sp. z o.o.
 • Ferrero Polska Sp. z o.o.
 • Uma Investment Sp. z o.o.

Obszar działania

ROBIMART Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania dróg, ulic, lotnisk i lądowisk.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • Dróg publicznych, dróg wewnetrznych
 • Lotnisk, lądowisk
 • Placów, parkingów

Projekty branż towarzyszących

 • Sanitarnej
 • Elektrycznej
 • Telekomunikacyjnej
 • Inżynieryjnej

Projekty organizacji ruchu

 • Stałej
 • Na czas budowy

Materiały przetargowe

 • Przedmiarów
 • Kosztorysów inwestorskich
 • Kosztorysów ofertowych
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót