Dołącz do naszego zespołu !

W związku z dynamicznym rozwojem, ROBIMART Sp. z o.o. poszukuje do stałej współpracy projektantów branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i inżynieryjnej.

Obecnie ROBIMART Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:

Asystenta Projektanta Drogowego

Podstawowe wymagania:
 • znajomość oprogramowania cad ( np. Auto CAD, Auto CAD CIVIL, Briscad, Open Road Designer, Microstation + Inroads )
 • znajomość pakietu biurowego office
 • obowiązkowość
 • kreatywność
 • chęć podnoszenia kwalifikacji
 • gotowość do pracy w terenie (inwentaryzacja )
 • mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • znajomość kosztorysowania robót drogowych
Poszukujemy osób komunikatywnych, dyspozycyjnych i kreatywnych.

Oferujemy
 • pracę na pełny etat w twórczym zespole, życzliwych ludzi
 • możliwość rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach.
 • wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności i doświadczenia.
Aplikacje wraz z CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@robimart.pl.

W temacie maila prosimy podać czego dotyczy aplikacja, np.:  Asystent biurowy
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.
 • Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
 • Administratorem Danych Osobowych jest ROBIMART Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Mechaników 1 A lok.3, 05-800 Pruszków;
 • dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;
 • zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;
 • dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji
 • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;
 • Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 • Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi:rekrutacja@robimart.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez firmę ROBIMART Sp. z o.o.

Obszar działania

ROBIMART Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania dróg, ulic, lotnisk i lądowisk.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • Dróg publicznych, dróg wewnetrznych
 • Lotnisk, lądowisk
 • Placów, parkingów

Projekty branż towarzyszących

 • Sanitarnej
 • Elektrycznej
 • Telekomunikacyjnej
 • Inżynieryjnej

Projekty organizacji ruchu

 • Stałej
 • Na czas budowy

Materiały przetargowe

 • Przedmiarów
 • Kosztorysów inwestorskich
 • Kosztorysów ofertowych
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót