DROGI I ULICE

PROJEKTY ZREALIZOWANE I BĘDĄCE W REALIZACJI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wroclawiu

 1. Rozbudowa drogi krajowej nr 36 Ścinawa - Krzelów, na odcinku od km 33+843 do km 40+400 o długości 6,6 km.
  Klasa drogi GP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach

 1. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 Połaniec - Słupia, na odcinku od km 237+000 do km 256+800 o długości 19,8 km.
  Klasa drogi GP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku

 1. Rozbudowa drogi krajowej nr 65, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 w m. Grajewo do granicy województwa warmińsko-mazurskiego, o długości 2,0 km. Klasa drogi GP
 2. Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Grochy - Pogorzele - Przeździecko - Mroczki. Klasa drogi GP.

   Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich:

   1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki w km 37+200 - 39+600
    dł. 2,4 km na odcinku Brzozów - Giżyce oraz w km 40+900 - 45+804 dł. 4,9 km na odcinku Gizyce Ruszki. Klasa drogi G.
   2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od km 0+000 do km 0+945 w m. Błonie. Klasa drogi G.
   3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 w miejscowości Białe Szczepanowice. Klasa drogi G.
   4. Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 265 w km 43+940 w m. Gostynin. Klasa drogi G.
   5. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Gostynin. Klasa drogi G.
   6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m
    w m. Gąbin. Klasa drogi G
   7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w m.Ząbki. Klasa drogi G.
   8. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 876 w m. Tarczyn. Klasa drogi G.
   9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Pruszków. Klasa drogi G.
   10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Nadarzyn. Klasa drogi G.
   11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Nosarzewow Borowe. Klasa drogi G.
   12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 33+850 do km 34+890 w m. Skaryzszew. Klasa drogi G.
   13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 64+945 do km 65+600 w miejscowosci Samogoszcz/Podłęż. Klasa drogi G.
   14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 38+350 do km 39+170 na terenie
    m.Szulmierz. Klasa drogi G.
   15. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 718 od km 6_660 do km 7+450 w m. Pruszków. Klasa drogi G.

   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi:

   1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku przejście przez m. Dłutów, od km. 12+400 do km 14+100. Klasa drogi G.
   2. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 726 - ul. Tomaszowskiej w m. Rzeczyca, na odcinku od km. 19+533 do km. 20+795.
    Klasa drogi G.
   3. Budowa obwodnicy m.Kwasków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710. Klasa drogi G.
   4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Szczerców - Brzezie. Klasa drogi G.
   5. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 702 na odcinku węzeł autostradowy Zgierz - Zgierz. Klasa drogi G.
   6.  Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 710 na odcinku od km 10+543 do km 12+190. Klasa drogi G.
   7. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 473 w m. Rusociny. Klasa drogi G.
   8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 w m. Szydłów. Klasa drogi G.
   9. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 483 Brzezie - Chabielice od km 34+450 do km 38+350. Klasa drogi G.

   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

   1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa na odcinku 
    od km 1+500 do km 23+593. Klasa drogi G.
   2. Rozbudowa drogi wojeówdzkiej nr 255 Pakość - Strzelno, na odcinku od km 0+005 dp km 21+910. Klasa drogi G
    do km 20+795. Klasa drogi G.

   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

   1. Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojeówdzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - biłgoraj - Sieniawa _przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska. Klasa drogi G.

   Powiat Pruszkowski

   1. Budowa drogi powiatowej nr 3141W - ulicy Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie. Klasa drogi Z.
   2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3128W - ulicy Grodziskiej w Brwinowie. Klasa drogi Z.
   3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3124 W - ulicy 36 P.P. Legii Akademickiej w Pruszkowie i Parzniewie. Klasa drogi Z.
   4. Budowa drogi powiatowej nr 4102W w m. Milęcin. Klasa drogi L.
   5. Budowa drogi powiatowej nr 3132W - ulicy Żbikowskiej w Pruszkowie. Klasa drogi L.
   6. Budowa drogi powiatowej nr 3104W w m. Kajetany. Klasa drogi L.
   7. Budowa drogi powiatowej nr 3114W w m. Sokołów. Klasa drogi L.
   8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie, Regułach i Ursusie.
    Klasa drogi Z.
   9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109W - ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie i Żółwińskiej w Owczarni o długości 1240 m. Klasa drogi Z.

   Gmina Pruszków:

   1. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Błońskiej w Pruszkowie
   2. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Mickiewicza w Pruszkowie
   3. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żbikowskiej w Pruszkowie
   4. Budowa drogi gminnej - ulicy Baki w Pruszkowie
   5. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Przejazdowej w Pruszkowie
   6. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Gałczyńskiego w Pruszkowie
   7. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Lipowej w Pruszkowie
   8. Przebudowa dróg gminnych - ulicy Drzymały i Alei Niepodległosci w Pruszkowie
   9. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Jarzynowej w Pruszkowie
   10. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Brzezińskiego i ulicy Zdziarskej w Pruszkowie
   11. Budowa drogi gmiennej - ulicy 2 - KUZ łączącej ulice Piastowską z ulicą Dolną w Pruszkowie
   12. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wokulskiego w Pruszkowie
   13. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Targowej w Pruszkowie 
   14. Budowa drogi gminnej - łącznika ulic Topolowej i Narutowicza w Pruszkowie
   15. Budowa dróg gminnych - ulicy Nowoinżynierskiej i ulicy Elektrycznej w Pruszkowie
   16. Budowa drogi gminnej - ulicy Rusałki w Pruszkowie wraz z budową obiektu inżynierskiego na rzecze Żbikówka
   17. Budowa obiektu mostowego na rzece Utracie - przedłużenie ulicy Lipowej w Pruszkowie
   18. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Rumiankowej w Pruszkowie
   19. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Pruszkowie
   20. Budowa dróg gminnych - ulicy Paderewskiego oraz ulicy Bąki (KDL-28) w Pruszkowie
   21. Budowa drogi gminnej - ulicy Przytorowej w Pruszkowie

   Gmina Lesznowola

   1. Budowa drogi gminnej - ulicy Uroczej w Stefanowie
   2. Budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Łazach
   3. Budowa drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Lesznowoli
   4. Budowa drogi gminnej - ulicy Borowej w Wilczej Górze
   5. Budowa drogi gminnej - ulicy Krzywej w Marysinie
   6. Budowa drogi gminnej - ulicy Perłowej w Łazach
   7. Budowa drogi gminnej - ulicy Malinowej w Stefanowie
   8. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Łoziskach
   9. Budowa dróg gminnych - ulicy Torowej i Granicznej w Zgorzale i Nowej Iwicznej
   10. Budowa dróg gminnych - ulicy Jaskółki i Gogolińskiej w Zgorzale
   11. Budowa drogi gminnej - ulicy Konwaliowej w Łazach
   12. Budowa drogi gminnej - ulicy Runa Leśnego we Władysławowie
   13. Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Wilczej Górze
   14. Budowa drogi gminnej - ulicy Plonowej w Nowej Woli
   15. Budowa drogi gminnej - ulicy Jemiołuszki w Zgorzale
   16. Budowa drogi gminnej - ulicy 20 KDL i 21 KDL w Wólce Kosowskiej
   17. Budowa drogi gminnej - ulicy 3 KDD w Koloni Warszawskiej
   18. Budowa drogi gminnej - ulicy 16 KDD w Nowej Woli
   19. Budowa drogi gminnej - ulicy 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL w Kolonii Lesznowolskiej
   20. Budowa drogi gminnej - ulicy Miłosza w Lesznowoli

   Gmina Piaseczno

   1. Budowa drogi gminnej - ulicy Głównej w Bobrowcu
   2. Budowa drogi gminnej - ulicy Północnej w Piascznie i Kamionce
   3. Budowa drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Kamionce
   4. Budowa drogi gminnej - ulicy Borowej w Kamionce
   5. Budowa drogi gminnej - ulicy Wilanoskwiej w Józefosławiu
   6. Budowa drogi gminnej - ulicy Olchowej w Józefosławiu
   7. Budowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Józefosławiu 
   8. Budowa drogi gminnej - ulicy Krótkiej w Józefosławiu
   9. Budowa drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Piasecznie
   10. Budowa drogi gminnej - ulicy Pułaskiej 32 C w Piasecznie
   11. Budowa drogi gminnej - ulicy Geodetów w Piasecznie
   12. Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Chyliczkach
   13. Budowa dróg gminnych - ulicy Irysów i Astrów w Piascznie
   14. Budowa drogi gminnej - ulicy Dworcowej w Piasecznie
   15. Budowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Piasecznie
   16. Budowa drogi gminnej - ulicy Tulipanów w Piasecznie
   17. Budowa drogi gminnej - ulicy Jastrzębskiej w Jastrzębiu i Chojnowie
   18. Budowa ulicy Dziełkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku - Gmina Konstancin - Jeziorna.

Obszar działania

ROBIMART Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania dróg, ulic, lotnisk i lądowisk.

Projekty budowlane i wykonawcze

 • Dróg publicznych, dróg wewnetrznych
 • Lotnisk, lądowisk
 • Placów, parkingów

Projekty branż towarzyszących

 • Sanitarnej
 • Elektrycznej
 • Telekomunikacyjnej
 • Inżynieryjnej

Projekty organizacji ruchu

 • Stałej
 • Na czas budowy

Materiały przetargowe

 • Przedmiarów
 • Kosztorysów inwestorskich
 • Kosztorysów ofertowych
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót